top of page
Organic Vegetables

About Us

Tyfu - Coginio - Bwyta - Rhannu

Grow - Cook - Eat - Share

Mae Ffestiniog Veg Box/Bocs Llysiau Ffestiniog yn cael ei redeg gan y teulu Karamian ym Mlaenau Ffestiniog ac yn darparu ffrwythau a llysiau ffres i gymunedau lleol a chyfagos yng Ngwynedd. A ninnau wedi rhedeg menter bocs llysiau brysur iawn yn Llundain ac wedi gweithio gyda mentrau cydweithredol, cynlluniau bocsys llysiau a thyfwyr yn Llundain, Caergrawnt a Norfolk penderfynon ni ddod â’n hangerdd tuag at gynnyrch gwych o safon yma i’r mynyddoedd yng ngogledd Cymru. 

 

Rydym eisiau cynnig hyblygrwydd i aelodau y cynllun bocs llysiau felly mae gennym ddewis o gasglu neu danfon ar gael. Rydym yn gweithio gyda busnesau lleol eraill er mwyn cynnig pwyntiau casglu ac, i dalu’n ôl, rydym yn eu helpu i gael gafael ar gynnyrch organig wedi’i dyfu’n lleol. Trwy ddod â’n hadnoddau at ei gilydd fel hyn, gallwn gefnogi mwy o dyfwyr organic a chynaladwy a darparu cynnyrch o’r safon uchaf posib i gwsmeriaid. Os hoffech chi wybod mwy am ein pwyntiau casglu, yna ewch i’n tudalen Pwyntiau Casglu yma

 

Gallwch ol-rhain pob un o’n cynnyrch. Rydym ni eisiau cefnogi CSAs a phrosiectau tyfu lleol felly nid ydym wedi’n dilysu’n Organig yn unig, ond heblaw am brosiectau tyfu bwyd lleol, dim ond cyflenwyr organig rydym yn eu defnyddio. Os hoffech chi wybod mwy am ein cyflenwyr yna ewch i’n tudalen Cyflenwyr yma.

Ffestiniog Veg Box is run by the Karamian family in Blaenau Ffestiniog providing fresh fruit and veg to the local and surrounding communities in Gwynedd. Having run a busy London veg box and worked with co-ops, veg boxes and growers in London, Cambridge and Norfolk we decided to bring our passion for fantastic quality produce with us to the mountains in North Wales.

 

We want to offer our veg box members flexibility so we have both a collection and delivery option available. We work with other local businesses to host our collection points and, in return, help them access affordable Organic and locally grown produce. By pooling our resources in this way we can support more Organic and sustainable growers and provide the highest quality produce to our customers. If you’d like to know more about our in-store pick up option please see our Collection Point Page.

 

All the produce in our boxes is traceable to source. We want to support local CSAs and growing projects so we are not certified Organic but, other than local food growing projects, we only use Organic suppliers. If you would like to know more about our suppliers please see our Suppliers Page.

bottom of page